Ik begeleid jullie zodat de dingen die ertoe doen op tafel komen. En jullie elkaar echt horen.

Op die manier kan weer verbinding ontstaan, en kunnen jullie tot afspraken komen.

F

aciliteren van de communicatie

kan voor jullie als je vastgelopen bent in de communicatie of in de relatie met elkaar. De voorwaarde is dat je allebei de bereidheid hebt om naar je eigen communicatie te kijken, en bereid bent hierin openheid en respect in te bouwen.

Ik ondersteun jullie om op een open en respectvolle manier naar elkaar te luisteren. En om uit te drukken naar de andere waar je behoefte aan hebt of wat je mist. Ik begeleid jullie hierbij zodat de dingen die ertoe doen op tafel. Vaak is dat op een laag dieper dan waarover meestal gesproken wordt.

Soms kan het zijn dat jullie behoeften tegenstrijdig zijn of dat lijken te zijn. Ik neem geen standpunt in. Wat ik wel doe, is jullie begeleiden om te accepteren dat het nu zo is, dat jullie behoeften op een bepaald vlak verschillend zijn. Vanuit acceptatie ontstaat vaak openheid en kunnen er ineens nieuwe ideeën komen. Ook blijkt het vaak zo dat op één laag dieper jullie behoeften niet zo heel verschillend zijn.

Als dat jullie wens is, kijk ik ook met jullie samen hoe jullie opnieuw kunnen verbinden en vertrouwen (terug) te laten groeien.

2 honden met 1 bot

Wanneer je je door de andere beluisterd voelt, respect ervaart,
en samen op een rustige manier naar de situatie kijkt,
komen inzichten hoe je samen anders met de situatie kan omgaan.

Geen therapie

Dit is geen therapie. Wanneer er coaching/therapie nodig is, dan gebeurt dat individueel. Soms gebeurt het dat de situatie tussen man en vrouw zoveel lastige emoties als verlatingsangst, kwaadheid of jaloezie triggert, dat het moeilijk dragen is. Dan kan je bij me terecht voor een individuele sessie. De privacy wordt daarbij gerespecteerd, de informatie van een individuele sessie wordt door mij niet gedeeld naar de andere persoon.

Praktische info

Ik trek 1,5 uur uit voor een sessie. Vaak zijn er een 5-tal sessies nodig om een thema uit te klaren tussen jullie. Wanneer koppels verder wil groeien in communicatie en hun relatie met elkaar, gebeurt het dat ze gedurende een jaar 3-wekelijks blijven komen. De topics die moeilijk liggen om thuis te bespreken, worden dan tijdens een sessie besproken. Waarbij ik elk van de partners bijsta om hun boodschap helder en respectvol te brengen, en de andere te horen.

De prijs van de sessie wordt evenredig gedeeld door de deelnemers, tenzij jullie dat onderling anders afspreken.

Dit aanbod kan voor koppels, ex-partners, vriend(inn)en, collega’s, familieleden, buren, …