Natuurlijke stem

We hebben een natuurlijke stem, en een stem die aangepast is.

De natuurlijke stem heelt. We zijn er het contact mee verloren.

We hebben een natuurlijke stem, wat we in stemwerk de verticale stem noemen. Deze stem reguleert ons systeem. Kijk maar naar een baby. Als een baby honger heeft, dan krijst hij. Heel zijn lijfje doet mee. En na een paar minuten is hij weer rustig.
Daarnaast hebben we ook een sociale stem, de stem waarmee we communiceren en zeggen wat we willen. We noemen dit ook de horizontale stem. We proberen om ons te gedragen, de dingen goed te doen, goed te zeggen. Daar zit veel controle op. Maar onze natuur, onze wortels zitten veel dieper.

Een baby heeft het potentieel van alle klanken en verliest in 1 maand 90% van dat potentieel. Het vraagt een grote controle om precies de klanken van je taal te maken, een woord, een zin. De neanderthaler praatte niet maar gebruikte stem om expressie te geven. Zoals bij een baby, klank die wil stromen (en helend is). Natuurlijke klank maken heeft een relatie met immuniteit, het brengt vibratie doorheen jouw hele lichaam.

We kunnen leren van een baby!

Als je de kans krijgt, kijk eens aandachtig naar een wakkere baby. Haast elk moment wordt de gelaatsuitdrukking anders. Als de baby ademt, gaat heel het lijfje mee. Geluid en beweging komt er natuurlijk bij.

Zo waren we oorspronkelijk! Nadien hebben we controle geleerd  Dat is ook nodig, het is handig als we onze plas kunnen ophouden :).
Soms is de controle zo sterk geworden, dat het contact met de natuurlijke stem bijna verdwenen is. Ook de ademhaling is oppervlakkig geworden. Ik zie veel mensen die haast niet ademenen met de buik.

Dus… adem even mee met die wolk van een baby. Doe het in jouw tempo. En laat jouw borst, buik, flanken, rug met je ademhaling meedeinen. Misschien willen ook je hals en nek meedoen met de ademhaling.

De helende kracht van de natuurlijke stem

Zoals gezegd, een baby heeft het vermogen om via zijn stem en lichaam zichzelf in belangrijke mate te reguleren. Als er een lichaamsgewaarwording komt zoals boosheid of honger, dan doet heel het lijfje, ademhaling en stem mee. Vaak na minder dan een minuut, soms na een paar minuten wordt de baby vanzelf weer rustig (tenzij er uiteraard echt iets is dat verzorging nodig heeft, zoals grote honger of pijn).

Wanneer een volwassene boosheid voelt en die uit, gaat het vaak anders. Vaak komt er na een tijdje pijn in de keel en neemt de boosheid toe in plaats van af.

De reden is dat hier niet de vertikale stem aan het werk is, maar enkel de horizontale. Tijdens een stemwerk-sessie kan je opnieuw contact maken met je natuurlijke stem en deugd hebben van de helende kracht ervan.

2019-01-08T23:31:17+00:00